Monitor Polski

M.P.2018.807

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 sierpnia 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2018 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270) ogłasza się, że od dnia 1 września 2018 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2018 r. wynosi 3164,80 zł;
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2018 r. wynosi 5877,40 zł.