Kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2017 r. stosowane przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent.

Monitor Polski

M.P.2017.817

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 sierpnia 2017 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386) ogłasza się, że od dnia 1 września 2017 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1)
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2017 r. wynosi 2954,50 zł;
2)
130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2017 r. wynosi 5486,90 zł.