Monitor Polski

M.P.2015.220

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lutego 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) ogłasza się, iż od dnia 1 marca 2015 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2014 r. wynosi 2759,90 zł;
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2014 r. wynosi 5125,50 zł.