Kwoty najniższej emerytury i renty, dodatki do emerytury i renty oraz kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom... - M.P.1998.6.143 - OpenLEX

Kwoty najniższej emerytury i renty, dodatki do emerytury i renty oraz kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Monitor Polski

M.P.1998.6.143

Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 1998 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 11 lutego 1998 r.
w sprawie kwot najniższej emerytury i renty, dodatków do emerytury i renty oraz kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1996 r. o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 136, poz. 636) ogłasza się, co następuje:
1.
Kwoty najniższej emerytury i renty od 1 marca 1998 r. wynoszą:
1)
394,30 zł miesięcznie - emerytura, renta rodzinna i renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy,
2)
303,31 zł miesięcznie - renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy.
2.
Kwoty dodatków do emerytury i renty od 1 marca 1998 r. wynoszą:
1)
pielęgnacyjnego - 101,10 zł miesięcznie,
2)
dla sieroty zupełnej - 101,10 zł miesięcznie,
3)
za tajne nauczanie - 101, 10 zł miesięcznie,
4)
kombatanckiego - 101,10 zł miesięcznie,
5)
dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy - od 5,07 zł do 101,10 zł miesięcznie.
3.
Kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich od 1 marca 1998 r. wynosi, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, od 5,07 zł do 101,10 zł miesięcznie.