Monitor Polski

M.P.2016.164

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2016 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:
1) za 1 miesiąc - 10,46 zł;
2) za 2 miesiące - 20,82 zł;
3) za 3 miesiące - 31,34 zł;
4) za 4 miesiące - 41,70 zł;
5) za 5 miesięcy - 52,18 zł;
6) za 6 miesięcy - 62,55 zł;
7) za 7 miesięcy - 73,04 zł;
8) za 8 miesięcy - 83,48 zł;
9) za 9 miesięcy - 93,93 zł;
10) za 10 miesięcy - 104,34 zł;
11) za 11 miesięcy - 114,71 zł;
12) za 12 miesięcy - 125,24 zł;
13) za 13 miesięcy - 135,64 zł;
14) za 14 miesięcy - 146,08 zł;
15) za 15 miesięcy - 156,49 zł;
16) za 16 miesięcy - 166,91 zł;
17) za 17 miesięcy - 177,41 zł;
18) za 18 miesięcy - 187,80 zł;
19) za 19 miesięcy - 198,27 zł;
20) za 20 miesięcy - 208,67 zł.