Kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Monitor Polski

M.P.2014.163

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2014 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 18 lutego 2014 r.
w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395, z późn. zm.) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2014 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:
1)
za 1 miesiąc - 10,36 zł;
2)
za 2 miesiące - 20,63 zł;
3)
za 3 miesiące - 31,05 zł;
4)
za 4 miesiące - 41,32 zł;
5)
za 5 miesięcy - 51,71 zł;
6)
za 6 miesięcy - 61,98 zł;
7)
za 7 miesięcy - 72,38 zł;
8)
za 8 miesięcy - 82,72 zł;
9)
za 9 miesięcy - 93,08 zł;
10)
za 10 miesięcy - 103,39 zł;
11)
za 11 miesięcy - 113,67 zł;
12)
za 12 miesięcy - 124,10 zł;
13)
za 13 miesięcy - 134,41 zł;
14)
za 14 miesięcy - 144,75 zł;
15)
za 15 miesięcy - 155,07 zł;
16)
za 16 miesięcy - 165,39 zł;
17)
za 17 miesięcy - 175,79 zł;
18)
za 18 miesięcy - 186,08 zł;
19)
za 19 miesięcy - 196,46 zł;
20)
za 20 miesięcy - 206,76 zł.