Kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Monitor Polski

M.P.2009.14.187

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2009 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 20 lutego 2009 r.
w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395, z późn. zm.1)) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2009 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:
1)
za 1 miesiąc - 8,68 zł;
2)
za 2 miesiące - 17,28 zł;
3)
za 3 miesiące - 25,99 zł;
4)
za 4 miesiące - 34,60 zł;
5)
za 5 miesięcy - 43,30 zł;
6)
za 6 miesięcy - 51,88 zł;
7)
za 7 miesięcy - 60,59 zł;
8)
za 8 miesięcy - 69,25 zł;
9)
za 9 miesięcy - 77,93 zł;
10)
za 10 miesięcy - 86,56 zł;
11)
za 11 miesięcy - 95,16 zł;
12)
za 12 miesięcy - 103,90 zł;
13)
za 13 miesięcy - 112,52 zł;
14)
za 14 miesięcy - 121,19 zł;
15)
za 15 miesięcy - 129,83 zł;
16)
za 16 miesięcy - 138,47 zł;
17)
za 17 miesięcy - 147,18 zł;
18)
za 18 miesięcy - 155,79 zł;
19)
za 19 miesięcy - 164,48 zł;
20)
za 20 miesięcy - 173,10 zł.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 28, poz. 257, z 2001 r. Nr 154, poz. 1788, z 2003 r. Nr 110, poz. 1060 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 725.