Kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Monitor Polski

M.P.2008.21.210

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2008 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395, z późn. zm.1)) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2008 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:
1)
za 1 miesiąc - 8,18 zł;
2)
za 2 miesiące - 16,29 zł;
3)
za 3 miesiące - 24,50 zł;
4)
za 4 miesiące - 32,61 zł;
5)
za 5 miesięcy - 40,81 zł;
6)
za 6 miesięcy - 48,90 zł;
7)
za 7 miesięcy - 57,11 zł;
8)
za 8 miesięcy - 65,27 zł;
9)
za 9 miesięcy - 73,45 zł;
10)
za 10 miesięcy - 81,58 zł;
11)
za 11 miesięcy - 89,69 zł;
12)
za 12 miesięcy - 97,93 zł;
13)
za 13 miesięcy - 106,05 zł;
14)
za 14 miesięcy - 114,22 zł;
15)
za 15 miesięcy - 122,37 zł;
16)
za 16 miesięcy - 130,51 zł;
17)
za 17 miesięcy - 138,72 zł;
18)
za 18 miesięcy - 146,83 zł;
19)
za 19 miesięcy - 155,02 zł;
20)
za 20 miesięcy - 163,15 zł.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 28, poz. 257, z 2001 r. Nr 154, poz. 1788, z 2003 r. Nr 110, poz. 1060 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 725.