Monitor Polski

M.P.2017.206

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 2017 r.

KOMUNIKAT
SZEFA URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2017 r. kwota świadczenia pieniężnego wynosi 402,72 zł.