Kwota ryczałtu energetycznego.

Monitor Polski

M.P.2021.127

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lutego 2021 r.

KOMUNIKAT
SZEFA URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego

Na podstawie art. 20 ust. 3d ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2021 r. kwota ryczałtu energetycznego wynosi 179,81 zł.