Monitor Polski

M.P.1993.7.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 1993 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 16 lutego 1993 r.
w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty od 1 marca 1993 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450 i z 1992 r. Nr 21, poz. 84) ogłasza się, co następuje:
Kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:
1) 1.231.300 zł miesięcznie - emerytura, renta rodzinna i renta inwalidzka dla inwalidy I i II grupy,
2) 949.900 zł miesięcznie - renta inwalidzka dla inwalidy III grupy.