Monitor Polski

M.P.2016.161

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2016 r. kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty wynosi 208,67 zł.