Monitor Polski

M.P.2013.94

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 2013 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 14 lutego 2013 r.
w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2013 r. kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty wynosi 203,50 zł.