Monitor Polski

M.P.2015.177

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 lutego 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie kwoty bazowej w 2014 r.

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) ogłasza się, że kwota bazowa, o której mowa w art. 19 powołanej ustawy, w 2014 r. wyniosła 3308,33 zł.