Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1971.5.36

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1971 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 25 stycznia 1971 r.
w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się kurs dinara jugosłowiańskiego:
Kupno zł Sprzedaż zł Średni zł
kurs podstawowy - dewizy
Jugosławia - 10 nowych dinarów2,662,68 2,67
kurs specjalny - dewizy
10 nowych dinarów15,9516,0516,00
kurs specjalny - pieniądze
10 nowych dinarów15,8516,0515,95
Powyższy kurs obowiązuje od dnia 25 stycznia 1971 r. Jednocześnie traci moc kurs dinara jugosłowiańskiego podany w obwieszczeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 1970 r. w spranie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 44, poz. 355).