Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1969.46.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 1969 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 27 października 1969 r.
w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się kurs marki Niemieckiej Republiki Federalnej
Kupno

Sprzedaż

Średni kurs

Niemiecka Republika kurs podstawowy - dewizy
Federalna100 marek109,02109,56109,29
kurs specjalny - dewizy
100 marek654,10657,40655,75
kurs specjalny - pieniądze
100 marek650,80657,40654,10
Powyższy kurs obowiązuje od dnia 27 października 1969 r. Jednocześnie traci moc kurs marki Niemieckiej Republiki Federalnej podany w obwieszczeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 października 1969 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 44, poz. 356).