Monitor Polski

M.P.1962.37.178

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 maja 1962 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 1 maja 1962 r.
w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych. *

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się tabelę kursową nr 5/62, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.
Tabela kursowa zawarta w załączniku obowiązuje od dnia 1 maja 1962 r. Jednocześnie traci moc tabela kursowa nr 4/62, stanowiąca załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 kwietnia 1962 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 29, poz. 127).

ZAŁĄCZNIK 

TABELA KURSOWA Nr 5/62

* Z dniem 3 maja 1962 r. traci moc kurs dolara kanadyjskiego określony w tabeli kursowej nr 5/62 stanowiącej załącznik do nin. obwieszczenia, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 maja 1962 r. w sprawie ustalenia kursu dolara kanadyjskiego (M.P.62.38.184).