Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1958.25.152

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1958 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 1 kwietnia 1958 r.
w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłaszam tabelę kursową nr 2/58 stanowiącą załącznik do obwieszczenia.
Tabela zawarta w załączniku obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1958 r. Jednocześnie traci moc tabela kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych nr 1/58, stanowiąca załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 1958 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 14, poz. 93).

ZAŁĄCZNIK 

TABELA KURSOWA Nr 2/58

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

______

Bank skupuje:

1)
banknoty uszkodzone, lecz nadające się do skupu, oraz banknoty dolarowe emisji sprzed roku 1928, tzw. długie - według kursów obniżonych o 5%,
2)
obiegowe monety srebrne i bilon - według kursów banknotów obniżonych o 10%,
3)
funty egipskie - wyłącznie od podróżnych z Egiptu do wysokości 20 funtów egipskich,
4)
dinary jugosłowiańskie - od podróżnych z Jugosławii, w odcinkach nie wyższych niż 100 dinarów.