Kurs, podług którego mogą być przyjmowane papiery wartościowe przez władze i urzędy państwowe jako wadja i kaucje.

Monitor Polski

M.P.1936.99.182

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1936 r.