§ 2. - Kredyty udzielane jednostkom pozarolniczej gospodarki nie uspołecznionej przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe. - M.P.1974.1.4 - OpenLEX

§ 2. - Kredyty udzielane jednostkom pozarolniczej gospodarki nie uspołecznionej przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe.

Monitor Polski

M.P.1974.1.4

Akt utracił moc
Wersja od: 9 stycznia 1974 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.