Monitor Polski

M.P.2016.167

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie krajowego planu inwestycyjnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223) ogłasza się krajowy plan inwestycyjny zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 22 stycznia 2014 r. C(2013) 6648 final. - Odstępstwo na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w sprawie handlu emisjami - bezpłatne uprawnienia dla wytwórców energii elektrycznej, określony w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

KRAJOWY PLAN INWESTYCYJNY

Numer zadaniaGrupa

(nazwa skrócona)

Operator

(nazwa skrócona)

Nazwa instalacjiCzy nakłady poniesione po 25 czerwca 2009 r.?Rok

zakończenia inwestycji

Typ inwestycji1)Nazwa zadania inwestycyjnego
PL-$-0001PGEPGE GiEKELEKTROWNIA BEŁCHATÓWTak2017BModernizacja B1
PL-$-0002PGEPGE GiEKELEKTROWNIA BEŁCHATÓWTak2017BModernizacja B2
PL-$-0003PGEPGE GiEKELEKTROWNIA BEŁCHATÓWTak2012BModernizacja B3
PL-$-0004PGEPGE GiEKELEKTROWNIA BEŁCHATÓWTak2012BModernizacja B4
PL-$-0005PGEPGE GiEKELEKTROWNIA BEŁCHATÓWTak2012BModernizacja B5
PL-$-0006PGEPGE GiEKELEKTROWNIA BEŁCHATÓWTak2012BModernizacja B6
PL-$-0007PGEPGE GiEKELEKTROWNIA BEŁCHATÓWTak2013BModernizacja B7
PL-$-0008PGEPGE GiEKELEKTROWNIA BEŁCHATÓWTak2013BModernizacja B8
PL-$-0009PGEPGE GiEKELEKTROWNIA BEŁCHATÓWTak2016BModernizacja B9
PL-$-0010PGEPGE GiEKELEKTROWNIA BEŁCHATÓWTak2016BModernizacja B10
PL-$-0011PGEPGE GiEKELEKTROWNIA BEŁCHATÓWTak2015BModernizacja B11
PL-$-0012PGEPGE GiEKELEKTROWNIA BEŁCHATÓWTak2015BModernizacja B12
PL-$-0013PGEPGE GiEKELEKTROWNIA BEŁCHATÓWTak2012ANowy blok B14 WB
PL-$-0014PGEPGE Elektrownia OpoleELEKTROWNIA OPOLETak2014DInstalacja do podawania biomasy blok 1
PL-$-0015PGEPGE Elektrownia OpoleELEKTROWNIA OPOLETak2012DInstalacja do podawania biomasy blok 2
PL-$-0016PGEPGE Elektrownia OpoleELEKTROWNIA OPOLETak2012BModernizacja chłodni kominowej nr 2 bloków energetycznych 3 i 4
PL-$-0019PGEPGE GiEKELEKTROWNIA DOLNA ODRATak2012BModernizacja B3
PL-$-0020PGEPGE GiEKELEKTROWNIA DOLNA ODRATak2012BModernizacja B4
PL-$-0021PGEPGE GiEKELEKTROWNIA DOLNA ODRATak2013BModernizacja B5
PL-$-0022PGEPGE GiEKELEKTROWNIA DOLNA ODRATak2013BModernizacja B6
PL-$-0023PGEPGE GiEKELEKTROWNIA DOLNA ODRATak2013BModernizacja B7
PL-$-0024PGEPGE GiEKELEKTROWNIA DOLNA ODRATak2014BModernizacja B8
PL-$-0027PGEPGE GiEKELEKTROWNIA SZCZECINTak2012A/DNowy kocioł biomasowy
PL-$-0028PGEPGE GiEKELEKTROCIEPŁOWNIA GORZÓWTak2012BModernizacja infrastruktury elektrociepłowni
PL-$-0029PGEPGE GiEKELEKTROCIEPŁOWNIA GORZÓWTak2015A/DNowy blok gazowo-parowy
PL-$-0030PGEPGE GiEKElektrociepłownia Bydgoszcz IITak2012DWspółspalanie biomasy na bloku 1
PL-$-0031PGEPGE GiEKElektrociepłownia Bydgoszcz IITak2012DWspółspalanie biomasy na bloku 2
PL-$-0032PGEPGE GiEKElektrociepłownia Bydgoszcz IITak2012DWspółspalanie biomasy na bloku 3
PL-$-0033PGEPGE GiEKElektrociepłownia Bydgoszcz IITak2012DWspółspalanie biomasy oraz konwersja kotła na 100% spalanie biomasy na bloku 4
PL-$-0035PGEPGE GiEKELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN-WROTKÓWTak2017A/DBlok gazowo-parowy zasilany gazem systemowym
PL-$-0036PGEPGE GiEKELEKTROCIEPŁOWNIA RZESZÓWTak2012A/DNowy blok oparty na silnikach gazowych
PL-$-0037PGEPGE GiEKELEKTROCIEPŁOWNIA ZGIERZ EC IIITak2013DWspółspalanie paliw alternatywnych i budowa turbiny upustowo-kondensacyjnej
PL-$-0038PGEPGE EJPGE EJTakpo 2020A/DNowe bloki jądrowe
PL-$-0039PGEPGE EJPGE EJTakpo 2020A/DNowe bloki jądrowe
PL-$-0040ENEAEL KozieniceELEKTROWNIA KOZIENICETak2015BModernizacja części wysokoprężnej WP w blokach 1-8
PL-$-0041ENEAEL KozieniceELEKTROWNIA KOZIENICETak2014BModernizacja układu próżniowego oraz zmiany zasilania turbopompy w blokach 9 i 10
PL-$-0043ENEAEC BiałystokELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOKTak2012BBudowa akumulatora ciepła
PL-$-0044ENEAEC BiałystokELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOKTak2012DKonwersja kotła K6 na biomasę
PL-$-0045GDFGDF SUEZ Energia PolskaELEKTROWNIA POŁANIECTak2016BModernizacja turbiny, generatora i transformatora w bloku 1
PL-$-0046GDFGDF SUEZ Energia PolskaELEKTROWNIA POŁANIECTak2016A/DBudowa turbiny gazowej przy bloku 1
PL-$-0053GDFEL PołaniecELEKTROWNIA POŁANIECTak2019A/DNowy blok w Elektrowni Połaniec
PL-$-0054EDFEDF RybnikELEKTROWNIA RYBNIKTak2015BModernizacja bloku 1
PL-$-0055EDFEDF RybnikELEKTROWNIA RYBNIKTak2015BModernizacja bloku 2
PL-$-0056EDFEDF RybnikELEKTROWNIA RYBNIKTak2015BModernizacja bloku 3
PL-$-0057EDFEDF RybnikELEKTROWNIA RYBNIKTak2015BModernizacja bloku 4
PL-$-0058EDFEDF RybnikELEKTROWNIA RYBNIKTak2015BModernizacja bloku 5
PL-$-0059EDFEDF RybnikELEKTROWNIA RYBNIKTak2016BModernizacja bloku 6
PL-$-0060EDFEDF RybnikELEKTROWNIA RYBNIKTak2017BModernizacja bloku 7
PL-$-0061EDFEDF RybnikELEKTROWNIA RYBNIKTak2015BModernizacja bloku 8
PL-$-0062EDFEDF RybnikELEKTROWNIA RYBNIKTak2015BModernizacja bloku 2 - wariant 2
PL-$-0063EDFEDF RybnikELEKTROWNIA RYBNIKTak2015BModernizacja bloku 3 - wariant 2
PL-$-0064EDFEDF RybnikELEKTROWNIA RYBNIKTak2015BModernizacja bloku 4 - wariant 2
PL-$-0066EDFFENICEELEKTROCIEPŁOWNIA FENICE RZESZÓWTak2020BModernizacja jednostki
PL-$-0067EDFEDF KrakówELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓWTak2020BModernizacja bloku 1
PL-$-0068EDFEDF KrakówELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓWTak2020BModernizacja bloku 2
PL-$-0069EDFEDF KrakówELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓWTak2020BModernizacja bloku 3
PL-$-0070EDFEDF KrakówELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓWTak2020BModernizacja bloku 4
PL-$-0071EDFEDF KrakówELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓWTak2012DBezpośredni wtrysk biomasy do kotła bloku energetycznego nr 2
PL-$-0072EDFEDF WybrzeżeELEKTROCIEPŁOWNIA GDAŃSKTak2020BModernizacja bloku 1
PL-$-0073EDFEDF WybrzeżeELEKTROCIEPŁOWNIA GDAŃSKTak2017BModernizacja bloku 2
PL-$-0074EDFEDF WybrzeżeELEKTROCIEPŁOWNIA GDAŃSKTak2017BModernizacja bloku 3
PL-$-0075EDFEDF WybrzeżeELEKTROCIEPŁOWNIA GDAŃSKTak2019BModernizacja bloku 4
PL-$-0076EDFEDF WybrzeżeELEKTROCIEPŁOWNIA GDYNIATak2020BModernizacja bloku 1
PL-$-0077EDFEDF WybrzeżeELEKTROCIEPŁOWNIA GDYNIATak2018BModernizacja bloku 2
PL-$-0078EDFEDF WybrzeżeELEKTROCIEPŁOWNIA GDYNIATak2018A/DBudowa nowego bloku gazowo-parowego
PL-$-0079EDFEDF WybrzeżeELEKTROCIEPŁOWNIA PORTTak2018ABudowa nowej instalacji w wariancie gazowym
PL-$-0080EDFEDF WybrzeżeELEKTROCIEPŁOWNIA PORTTak2018ABudowa nowej instalacji w wariancie węglowym
PL-$-0081EDFZEW KOGENERACJAELEKTROCIEPŁOWNIA CZECHNICATak2015BModernizacja bloku 1
PL-$-0082EDFZEW KOGENERACJAELEKTROCIEPŁOWNIA CZECHNICATak2012BModernizacja bloku 2
PL-$-0083EDFZEW KOGENERACJAELEKTROCIEPŁOWNIA CZECHNICATak2014BModernizacja bloku 3
PL-$-0084EDFZEW KOGENERACJAELEKTROCIEPŁOWNIA CZECHNICATak2017BModernizacja bloku 4
PL-$-0085EDFZEW KOGENERACJAELEKTROCIEPŁOWNIA CZECHNICATak2015BModernizacja turbozespołu TG-1
PL-$-0086EDFZEW KOGENERACJAELEKTROCIEPŁOWNIA CZECHNICATak2013BModernizacja turbozespołu TG-2
PL-$-0088EDFZEW KOGENERACJAELEKTROCIEPŁOWNIA CZECHNICATak2014ABudowa nowego bloku węglowo-biomasowego wariant alternatywny w wersji 1
PL-$-0089EDFZEW KOGENERACJAELEKTROCIEPŁOWNIA CZECHNICATak2014ABudowa nowego bloku węglowo-biomasowego wariant alternatywny w wersji 2
PL-$-0090EDFZEW KOGENERACJAELEKTROCIEPŁOWNIA WROCŁAWTak2012BModernizacja bloku BC1 (pierwsza)
PL-$-0091EDFZEW KOGENERACJAELEKTROCIEPŁOWNIA WROCŁAWTak2015BModernizacja bloku BC1 (druga)
PL-$-0092EDFZEW KOGENERACJAELEKTROCIEPŁOWNIA WROCŁAWTak2012BModernizacja bloku BC2 (pierwsza)
PL-$-0093EDFZEW KOGENERACJAELEKTROCIEPŁOWNIA WROCŁAWTak2020BModernizacja bloku BC2 (druga)
PL-$-0094EDFZEW KOGENERACJAELEKTROCIEPŁOWNIA WROCŁAWTak2013BModernizacja bloku BC3 (pierwsza)
PL-$-0095EDFZEW KOGENERACJAELEKTROCIEPŁOWNIA WROCŁAWTak2019BModernizacja bloku BC3 (druga)
PL-$-0096EDFEC Zielona GóraELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRATak2012ABudowę nowych kotłów olejowo-gazowych
PL-$-0097EDFEC Zielona GóraELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRATak2016ABudowa nowego bloku gazowo-parowego
PL-$-0101CEZEL SkawinaELEKTROWNIA SKAWINATak2016BModernizacja turbozespołu nr 3
PL-$-0102CEZEL SkawinaELEKTROWNIA SKAWINATak2018BModernizacja turbozespołu nr 4
PL-$-0103CEZEL SkawinaELEKTROWNIA SKAWINATak2019BModernizacja turbozespołu nr 5
PL-$-0104CEZEL SkawinaELEKTROWNIA SKAWINATak2017BModernizacja turbozespołu nr 6
PL-$-0105CEZEL SkawinaELEKTROWNIA SKAWINATak2012BOgraniczenie potrzeb własnych
PL-$-0106CEZEL SkawinaELEKTROWNIA SKAWINATak2013A/DBudowa elektrowni wodnej HPP Borek
PL-$-0107CEZEL SkawinaELEKTROWNIA SKAWINATak2012DBudowa Instalacji Podawania Pyłu Biomasowego
PL-$-0109CEZELCHOELEKTROCIEPŁOWNIA CHORZÓWTak2012DRozbudowa układu podawania biomasy blok 1 i 2
PL-$-0110CEZELCHOELEKTROCIEPŁOWNIA CHORZÓWTak2012BModernizacja turbozespołów blok 1 i 2
PL-$-0111TAURONEL Stalowa WolaELEKTROWNIA STALOWA WOLATak2013DZabudowa niskoemisyjnych palników na pył biomasowy - kocioł OP-150 K10
PL-$-0112TAURONEL Stalowa WolaELEKTROWNIA STALOWA WOLATak2019DZabudowa niskoemisyjnych palników na pył biomasowy - kocioł OP-150 K11
PL-$-0113TAURONEL Stalowa WolaELEKTROWNIA STALOWA WOLATak2020DZabudowa niskoemisyjnych palników na pył biomasowy - Kocioł OP-380 K13
PL-$-0115TAURONPKEELEKTROWNIA JAWORZNO III - ELEKTROWNIA IIITak2015BModernizacja bloku 1
PL-$-0116TAURONPKEELEKTROWNIA JAWORZNO III - ELEKTROWNIA IIITak2012BModernizacja bloku 2
PL-$-0117TAURONPKEELEKTROWNIA JAWORZNO III - ELEKTROWNIA IIITak2014BModernizacja bloku 3
PL-$-0118TAURONPKEELEKTROWNIA JAWORZNO III - ELEKTROWNIA IIITak2012BModernizacja bloku 4
PL-$-0119TAURONPKEELEKTROWNIA JAWORZNO III - ELEKTROWNIA IIITak2015BModernizacja bloku 5
PL-$-0120TAURONPKEELEKTROWNIA JAWORZNO III - ELEKTROWNIA IIITak2013BModernizacja bloku 6
PL-$-0121TAURONPKEELEKTROWNIA ŁAZISKATak2014BModernizacja bloku 9
PL-$-0122TAURONPKEELEKTROWNIA ŁAZISKATak2013BModernizacja bloku 10
PL-$-0123TAURONPKEELEKTROWNIA ŁAZISKATak2012BModernizacja bloku 11
PL-$-0124TAURONPKEELEKTROWNIA ŁAZISKATak2012BModernizacja bloku 12
PL-$-0128TAURONPKEElektrownia Jaworzno III - Elektrownia IITak2012BModernizacja przegrzewaczy pary (kocioł 2 i 3) oraz układu przepływowego (kocioł 2)
PL-$-0129TAURONEC NowaELEKTROCIEPŁOWNIA EC NOWATak2013ABudowa turbogeneratora upustowo-kondensacyjnego o mocy 50 MW
PL-$-0130TAURONEC TychyELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHYTak2012DPrzebudowa kotła węglowego na spalanie 100% biomasy
PL-$-0132TAURONPKEELEKTROCIEPŁOWNIA KATOWICETak2014DInstalacja do podawania biomasy
PL-$-0134TAURONPKEELEKTROCIEPŁOWNIA BIELSKO-BIAŁA EC 1Tak2013ABudowa nowego bloku BC50
PL-$-0135TAURONPKEELEKTROWNIA ŁAGISZATak2017ANowy blok węglowy o mocy 460 MW
PL-$-0136TAURONPKEELEKTROWNIA ŁAGISZATak2016A/DNowy blok parowo-gazowy o mocy 413 MW
PL-$-0137ENERGAENERGA EL OstrołękaELEKTROWNIA OSTROŁĘKA BTak2014BModernizacja bloku 1
PL-$-0138ENERGAENERGA EL OstrołękaELEKTROWNIA OSTROŁĘKA BTak2015BModernizacja bloku 2
PL-$-0139ENERGAENERGA EL OstrołękaELEKTROWNIA OSTROŁĘKA BTak2016BModernizacja bloku 3
PL-$-0140ENERGAENERGA EL OstrołękaELEKTROWNIA OSTROŁĘKA BTak2012ABudowa źródła ciepła dla miasta Ostrołęka
PL-$-0141ENERGAENERGA EL OstrołękaELEKTROWNIA OSTROŁĘKA BTak2012DInstalacja do podawania biomasy
PL-$-0142ENERGAENERGA EL OstrołękaELEKTROWNIA OSTROŁĘKA BTak2012DKonwersja kotła na biomasę
PL-$-0143ENERGAENERGA EL OstrołękaELEKTROWNIA OSTROŁĘKA BTak2017A/DBudowa nowego bloku parowo-gazowego
PL-$-0144ENERGAENERGA EL OstrołękaELEKTROWNIA OSTROŁĘKA BTak2017A/DBudowa nowego bloku ciepłowniczego z turbiną upustowo-kondensacyjną
PL-$-0145ENERGAENERGA InvestElektrownia gazowa CCGT - GrudziądzTak2015A/DBudowa nowego bloku gazowego
PL-$-0146ENERGAENERGA InvestElektrociepłownia CCGT wariant 1Tak2016A/DBudowa nowego bloku - gaz ziemny
PL-$-0147ENERGAENERGA InvestElektrociepłownia CCGT wariant 2Tak2016A/DBudowa nowego bloku - gaz syntezowy
PL-$-0149ENERGAENERGA KogeneracjaELEKTROCIEPŁOWNIA ELBLĄGTak2012DKonwersja kotłów na biomasę
PL-$-0150ENERGAENERGA KogeneracjaELEKTROCIEPŁOWNIA ELBLĄGTak2012A/DBudowa bloku na biomasę
PL-$-0151ENERGAEC KaliszELEKTROCIEPŁOWNIA KALISZTak2015A/DBudowa bloku na biomasę
PL-$-0152ENERGAENERGA-OPERATORSieć elektroenergetycznaTak2015BModernizacja i odtworzenie linii elektroenergetycznych
PL-$-0153ENERGAENERGA-OPERATORSieć elektroenergetycznaTak2015BModernizacja i odtworzenie transformatorów
PL-$-0154ENERGAENERGA-OPERATORSieć elektroenergetycznaTak2015BModernizacja i odtworzenie stacji
PL-$-0155ENERGAENERGA-OPERATORSieć elektroenergetycznaTak2013BOgraniczenie strat transformatorów
PL-$-0156PAKPAK Pątnów IELEKTROWNIA PĄTNÓW ITak2015BModernizacja bloku 1
PL-$-0157PAKPAK Pątnów IELEKTROWNIA PĄTNÓW ITak2015BModernizacja bloku 2
PL-$-0158PAKPAK Pątnów IELEKTROWNIA PĄTNÓW ITak2014BModernizacja bloku 3
PL-$-0159PAKPAK Pątnów IELEKTROWNIA PĄTNÓW ITak2013BModernizacja bloku 4
PL-$-0160PAKPAK Pątnów IELEKTROWNIA PĄTNÓW ITak2012BModernizacja bloku 5
PL-$-0161PAKPAK AdamówELEKTROWNIA ADAMÓWTak2017A/DBudowa nowego bloku gazowo-parowego
PL-$-0162PAKPAK KoninELEKTROWNIA KONINTak2017A/DBudowa nowego bloku gazowo-parowego
PL-$-0163PGNiGPGNiG TermikaELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKITak2014DZastąpienie kotła K1 kotłem o zerowej emisji (biomasa)
PL-$-0164PGNiGPGNiG TermikaELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKITak2015DZastąpienie kotła K2 kotłem o zerowej emisji (biomasa)
PL-$-0165PGNiGPGNiG TermikaELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKITak2018BModernizacja bloku 7
PL-$-0166PGNiGPGNiG TermikaELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKITak2018BModernizacja bloku 8
PL-$-0167PGNiGPGNiG TermikaELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKITak2019BModernizacja bloku 9
PL-$-0168PGNiGPGNiG TermikaELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKITak2020BModernizacja bloku 10
PL-$-0169PGNiGPGNiG TermikaELEKTROCIEPŁOWNIA ŻERAŃTak2017BModernizacja bloku nr 11
PL-$-0170PGNiGPGNiG TermikaELEKTROCIEPŁOWNIA ŻERAŃTak2019BModernizacja bloku nr 12
PL-$-0173PGNiGPGNiG TermikaELEKTROCIEPŁOWNIA ŻERAŃTak2018A/DBudowa nowego bloku - gaz ziemny
PL-$-0174PGNiGPGNiG TermikaELEKTROCIEPŁOWNIA PRUSZKÓWTak2018A/DBudowa nowego bloku - biomasa
PL-$-0175TAURONElektrownia OpalenieTak2017A/DBudowa nowego bloku - gaz ziemny
PL-$-0176TAURONElektrownia OpalenieTak2018A/DBudowa nowego bloku - gaz ziemny
PL-$-0177TAURONTAURON DystrybucjaSieć elektroenergetycznaTak2014BOgraniczenie strat transformatorów
PL-$-0178PKN ORLENPKN ORLENELEKTROCIEPŁOWNIA ORLEN - PŁOCKTak2016BZabudowa kotła olejowo-gazowego oraz zabudowa turbozespołu upustowo-

-kondensacyjnego

PL-$-0179PKN ORLENPKN ORLENElektrownia WłocławekTak2014A/DBudowa nowego bloku gazowo-parowego
PL-$-0181PCC RokitaPCC RokitaELEKTROCIEPŁOWNIE EC-1 i EC-2 - BRZEG DOLNYTak2013BModernizacja kotła OP-130
PL-$-0182PCC RokitaPCC RokitaELEKTROCIEPŁOWNIE EC-1 i EC-2 - BRZEG DOLNYTak2015DInstalacja do podawania biomasy oraz modernizacja elektrofiltra
PL-$-0183PCC RokitaPCC RokitaElektrownia Brzeg DolnyTak2013A/DBudowa nowego bloku - biomasa
PL-$-0184PCC RokitaPCC RokitaElektrociepłownia Brzeg DolnyTak2013A/DBudowa nowego bloku gazowo-parowego
PL-$-0185PCC RokitaPCC RokitaIGCCTak2012A/DBudowa nowego bloku gazowo-parowego
PL-$-0186AndropolEC AndrychówELEKTROCIEPŁOWNIA ANDRYCHÓWTak2014DZmiana paliwa z węgla kamiennego na gaz ziemny
PL-$-0187EC BędzinEC BędzinELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZINTak2012DModernizacja kotła - biomasa (wariant 1)
PL-$-0188EC BędzinEC BędzinELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZINTak2013DModernizacja kotła - gaz ziemny (wariant 1)
PL-$-0189EC BędzinEC BędzinELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZINTak2012DModernizacja kotła - gaz ziemny (wariant 2)
PL-$-0190EC BędzinEC BędzinELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZINTak2013DModernizacja kotła - gaz ziemny (wariant 2)
PL-$-0191EC MielecEC MielecELEKTROCIEPŁOWNIA MIELECTak2016D3 nowe agregaty gazowe zastępujące kotły węglowe
PL-$-0192EC SzopieniceEC SzopieniceELEKTROCIEPŁOWNIA SZOPIENICETak2015ADodatkowa turbina i instalacje dla wzrostu skojarzenia
PL-$-0193SODA POLSKA CIECHSODA POLSKA CIECHELEKTROCIEPŁOWNIA - ZAKŁAD INOWROCŁAWTak2015BModernizacja kotłów
PL-$-0194SODA POLSKA CIECHSODA POLSKA CIECHELEKTROCIEPŁOWNIA - ZAKŁAD JANIKOWOTak2015BModernizacja 3 kotłów
PL-$-0195FORTUMEC ZabrzeELEKTROCIEPŁOWNIA ZABRZETak2015ANowy blok skojarzony, węglowy
PL-$-0196FORTUMEC ZabrzeELEKTROCIEPŁOWNIA ZABRZETak2012BModernizacja kotłów, turbin i instalacji, wprowadzenie biomasy
PL-$-0197FORTUMFortum BytomELEKTROCIEPŁOWNIA MIECHOWICETak2015ANowy blok skojarzony, węgiel 50 MW
PL-$-0198FORTUMFortum BytomELEKTROCIEPŁOWNIA SZOMBIERKITak2015ANowy blok skojarzony, węgiel 50 MW
PL-$-0199FORTUMFORTUM Power and Heat PolskaELEKTROCIEPŁOWNIA ŚWIEBODZICETak2020BModernizacje agregatów gazowych
PL-$-0201FORTUMFORTUM Power and Heat PolskaEc Częstochowa FortumTak2013ANowy blok skojarzony, węglowy
PL-$-0202Grupa ECOECOCIEPŁOWNIA NR 1 KUTNOTak2012BUkład kogeneracyjny - generatory synchroniczne napędzane silnikami spalinowymi
PL-$-0203Grupa ECOECOCIEPŁOWNIA NR 1 KUTNOTak2016BModernizacja kotłów, poprawa sprawności, odpylanie
PL-$-0204Grupa ECOECOKotłownia ŻagańTak2012BNowy agregat gazowy zastępujący kotły wodne
PL-$-0205Grupa ECOECOKotłowniaTak2014BNowy agregat gazowy 1,379 MWe + 1,58 MWt zastępujący kotły wodne
PL-$-0206Grupa ECOECOCIEPŁOWNIA CENTRALNA K-173 OPOLETak2012ANowy turbozespół ciepłowniczy TP-1
PL-$-0207Grupa ECOECOKotłownia K-1002 - ŻaryTak2012BNowy agregat gazowy zastępujący kotły wodne
PL-$-0208Grupa ECOECOKotłownia K-1200 - DębnoTak2016BNowy agregat gazowy zastępujący kotły wodne
PL-$-0209Grupa ECOECOKotłownia K-1051 - GubinTak2015BNowy agregat gazowy zastępujący kotły wodne
PL-$-0210Grupa ECOECOKotłownia K-1071 - WolsztynTak2015BNowy agregat gazowy zastępujący kotły wodne
PL-$-0211Grupa ECOECOKotłownia K-1031 - Nowa SólTak2013BNowy agregat gazowy zastępujący kotły wodne
PL-$-0212Grupa ECOECOKotłownia K-280 - Jelcz - LaskowiceTak2016BNowy agregat gazowy zastępujący kotły wodne
PL-$-0213Grupa ECOECOKotłownia K-383 - OlesnoTak2012BNowy agregat gazowy zastępujący kotły wodne
PL-$-0214Energetyka

Cieszyńska

Energetyka CieszyńskaELEKTROCIEPŁOWNIA CIESZYNTak2013BPrzebudowa sieci ciepłowniczych w Cieszynie
PL-$-0215Energetyka

Cieszyńska

Energetyka CieszyńskaELEKTROCIEPŁOWNIA CIESZYNTak2018DWymiana wodnych kotłów węglowych na silniki gazowe
PL-$-0216Energetyka

Cieszyńska

Energetyka CieszyńskaELEKTROCIEPŁOWNIA CIESZYNTak2016DWymiana parowego kotła węglowego na gazowy
PL-$-0217MEGATEMEC MEGATEM EC-LublinELEKTROCIEPŁOWNIA MEGATEM EC-LUBLINTak2018DBudowa agregatów na gaz na wymianę kotłów węglowych
PL-$-0218SFWMEGAWATELEKTROCIEPŁOWNIA KNURÓWTak2012A/DBudowa nowego kotła OR 32, odpylanie i instalacja biomasy
PL-$-0219PEC w SiedlcachPEC w SiedlcachCIEPŁOWNIA I ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEDLCETak2012A/DBudowa nowego bloku gazowego 36 MW na gaz ziemny
PL-$-0220PEC w SiedlcachPEC w SiedlcachCIEPŁOWNIA I ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEDLCETak2016BModernizacja TZ 1 ze wzrostem mocy o 10,7 MW
PL-$-0221SEJSEJ EC MoszczenicaELEKTROCIEPŁOWNIA MOSZCZENICATak2015BModernizacja kotłów nr 4 i nr 5 oraz modernizacja turbin
PL-$-0222SEJSEJ EC MoszczenicaELEKTROCIEPŁOWNIA MOSZCZENICATak2012ANowy, silnikowy agregat prądotwórczy na metan z odzyskiem ciepła
PL-$-0223SEJSEJ EC MoszczenicaELEKTROCIEPŁOWNIA MOSZCZENICATak2012ANowy, silnikowy agregat prądotwórczy na metan z odzyskiem ciepła
PL-$-0224SEJSEJ EC ZofiówkaELEKTROCIEPŁOWNIA ZOFIÓWKATak2012BModernizacja kotłów nr 3 i nr 4, sprawność +3%, współspalanie biomasy do 20%
PL-$-0225SEJSEJ EC ZofiówkaELEKTROCIEPŁOWNIA ZOFIÓWKATak2015ANowy blok CFB
PL-$-0226SEJSEJ ZEK EC PniówekELEKTROCIEPŁOWNIA PNIÓWEKTak2017BWymiana silników gazowych nr 1 i 2
PL-$-0227SEJSEJ ZEK EC PniówekELEKTROCIEPŁOWNIA PNIÓWEKTak2020BWymiana silnika gazowego nr 3
PL-$-0228SEJSEJ ZEK EC PniówekELEKTROCIEPŁOWNIA PNIÓWEKTak2012A/DBudowa agregatu gazowego nr 4
PL-$-0229SEJSEJ ZEK EC PniówekELEKTROCIEPŁOWNIA SUSZECTak2016BWymiana silnika gazowego nr 1
PL-$-0230SEJSEJ ZEK EC PniówekELEKTROCIEPŁOWNIA SUSZECTak2020BWymiana silnika gazowego nr 2
PL-$-0231ELSENELSENELEKTROCIEPŁOWNIA CZĘSTOCHOWA EC 1Tak2015B1 etap - wymiana turbiny; 2 etap - modernizacja układu przepływowego
PL-$-0232ZECZEC WieczorekELEKTROCIEPŁOWNIA WIECZOREKTak2020A/DLikwidacja węglowego wytwarzania ee, blok gazowo-parowy na gaz z odmetanowania KWK, modernizacja kotłów szczytowych, modernizacja sieci ciepłowniczej
PL-$-0233MESKOZM MESKOELEKTROCIEPŁOWNIA SKARŻYSKO-KAMIENNATak2013BWymiana turbiny 6,7 MW na nową 10,85 MW, modernizacja części zakładu
PL-$-0234DALKIADalkia KraśnikELEKTROCIEPŁOWNIA KRAŚNIKTak2013A/DTurbina gazowa z kotłem odzysknicowym i turbiną parową
PL-$-0235DALKIAPEC w ChrzanowieELEKTROCIEPŁOWNIA RADOMSKOTak2014BZamiana kotła węglowego OR-32-Nr 3 na gazowy OR-16
PL-$-0236DALKIADALKIA PoznańELEKTROCIEPŁOWNIA EC II KAROLINTak2014BModernizacja bloku energetycznego BC-50
PL-$-0237DALKIADALKIA PoznańELEKTROCIEPŁOWNIA EC II KAROLINTak2020BModernizacja turbozespołu BC-50
PL-$-0238DALKIADALKIA PoznańELEKTROCIEPŁOWNIA EC II KAROLINTak2013BObniżenie minimum technicznego kotła 1K2
PL-$-0239DALKIADALKIA PoznańELEKTROCIEPŁOWNIA EC II KAROLINTak2020BModernizacja bloku nr 2 - BC-100
PL-$-0240DALKIADALKIA PoznańELEKTROCIEPŁOWNIA EC II KAROLINTak2014BObniżenie minimum technicznego kotła 2K
PL-$-0241DALKIADALKIA PoznańELEKTROCIEPŁOWNIA EC II KAROLINTak2012BModernizacja wymienników woda woda oraz wymienników regeneracyjnych
PL-$-0242DALKIADALKIA PoznańELEKTROCIEPŁOWNIA EC II KAROLINTak2012BOptymalizacja procesów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej poprzez wdrożenie zaawansowanej automatyki i oprogramowania BC100
PL-$-0243DALKIADALKIA PoznańELEKTROCIEPŁOWNIA EC II KAROLINTak2020BModernizacja bloku nr 3 - BK-100
PL-$-0244DALKIADALKIA PoznańELEKTROCIEPŁOWNIA EC II KAROLINTak2012BOptymalizacja procesów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej poprzez wdrożenie zaawansowanej automatyki i oprogramowania BK100
PL-$-0245DALKIADALKIA PoznańSystem ciepłowniczy PoznańTak2020BWzrost produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu poprzez rozbudowę sieci cieplnej w Poznaniu
PL-$-0246DALKIADALKIA PoznańSystem ciepłowniczy PoznańTak2016BModernizacja sieci rozdzielczej energii elektrycznej
PL-$-0247DALKIADALKIA PoznańSystem ciepłowniczy PoznańTak2014BModernizacja budynków produkcyjnych
PL-$-0248DALKIADALKIA PoznańSystem ciepłowniczy PoznańTak2014BModernizacja pomp wody zasilającej oraz układu wentylatorów zainstalowanych na chłodniach wentylatorowych
PL-$-0249DALKIADALKIA ŁódźSystem ciepłowniczy Dalkia Łódź S.A.Tak2014BWZROST SPRAWNOŚCI WYTWARZANIA ENERGII W KOGENERACJI W DALKII ŁÓDŹ POPRZEZ OPTYMALIZACJE OBCIĄŻENIA ŹRÓDEŁ WYTWARZANIA - eliminowanie Ec ŁÓDŹ II
PL-$-0250DALKIADALKIA ŁódźSystem ciepłowniczy Dalkia Łódź S.A.Tak2015BZmniejszenie emisji CO2 poprzez ograniczenie strat na przesyle na odcinku Żeromskiego- Pienista
PL-$-0251DALKIADALKIA ŁódźSystem ciepłowniczy Dalkia Łódź S.A.Tak2012BZmniejszenie emisji CO2 poprzez ograniczenie strat na przesyle na odcinku Os. Nowe sady w kierunku Os. Teofilów
PL-$-0252DALKIADALKIA ŁódźSystem ciepłowniczy Dalkia Łódź S.A.Tak2014BZmniejszenie emisji CO2 poprzez ograniczenie strat na przesyle na odcinku Czerwony Rynek-Rzgowska
PL-$-0253DALKIADALKIA ŁódźSystem ciepłowniczy Dalkia Łódź S.A.Tak2015BZmniejszenie emisji CO2 poprzez ograniczenie strat na przesyle na odcinku Os. Julianów - Przyrodnicza
PL-$-0254DALKIADALKIA ŁódźSystem ciepłowniczy Dalkia Łódź S.A.Tak2013BZmniejszenie emisji CO2 poprzez ograniczenie strat na przesyle na odcinku ul. Julianowska -Źródłowa etap I
PL-$-0255DALKIADALKIA ŁódźSystem ciepłowniczy Dalkia Łódź S.A.Tak2017BZmniejszenie emisji CO2 poprzez ograniczenie strat na przesyle na odcinku ul. Julianowska -Źródłowa etap II
PL-$-0256DALKIADALKIA ŁódźSystem ciepłowniczy Dalkia Łódź S.A.Tak2012AWZROST PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KOGENERACJI POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO-ETAP I
PL-$-0257DALKIADALKIA ŁódźSystem ciepłowniczy Dalkia Łódź S.A.Tak2015AWZROST PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KOGENERACJI POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO-ETAP II
PL-$-0258DALKIADALKIA ŁódźSystem ciepłowniczy Dalkia Łódź S.A.Tak2017AWZROST PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KOGENERACJI POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO-ETAP III
PL-$-0259DALKIADALKIA ŁódźELEKTROCIEPŁOWNIA EC3 ŁÓDŹTak2013BModernizacja turbozespołu TZ1 w EC3
PL-$-0260DALKIADALKIA ŁódźELEKTROCIEPŁOWNIA EC3 ŁÓDŹTak2014BRewitalizacja kotła K6 (OP-230) w EC3
PL-$-0261DALKIADALKIA ŁódźELEKTROCIEPŁOWNIA EC3 ŁÓDŹTak2015BRewitalizacja kotła K9 (OP-230) w EC3
PL-$-0262DALKIADALKIA ŁódźELEKTROCIEPŁOWNIA EC4 ŁÓDŹTak2012BModernizacja generatora turbozespołu TZ1 w EC4
PL-$-0263DALKIADALKIA ŁódźELEKTROCIEPŁOWNIA EC4 ŁÓDŹTak2012DKonwersja kotła nr 3 na biomasowy od roku 2012
PL-$-0264PEC w SuwałkachPEC w SuwałkachCIEPŁOWNIA GŁÓWNA - SUWAŁKITak2014A/DBudowa nowego bloku gazowego 10 MW na gaz ziemny
PL-$-0265SFWZPC ŻoryCIEPŁOWNIA, ELEKTROCIEPŁOWNIA BUDRYK - ORNONTOWICETak2012A/DBudowa nowego agregatu gazowego 2 MW na gaz z odmetanowania KWK Budryk
PL-$-0266PKN ORLENZA ANWILELEKTROCIEPŁOWNIA PRZEMYSŁOWA - WŁOCŁAWEKTak2015A/DBudowa bloku gazowo-parowego 100 MW
PL-$-0267EVONIK CARBONEVONIK CARBON POLSKACIEPŁOWNIA PRZEMYSŁOWA - JASŁOTak2013ANowa turbina kondensacyjna, zwiększenie wykorzystania energii gazów wylotowych
PL-$-0268Synthos DworySynthos DworyELEKTROCIEPŁOWNIA PRZEMYSŁOWA OŚWIĘCIMTak2012ANowa turbina 27 MW
PL-$-0269Synthos DworySynthos DworyELEKTROCIEPŁOWNIA PRZEMYSŁOWA OŚWIĘCIMTak2015AKocioł fluidalny OFz-141, głównie produkcja ciepła
PL-$-0270Synthos DworySynthos DworyELEKTROCIEPŁOWNIA PRZEMYSŁOWA OŚWIĘCIMTak2020A/BWariant nr 1 projektu obejmuje budowę 4 kotłów fluidalnych o mocy 100 MWt każdy, zabudowę 2 turbogeneratorów o mocy 27 MWe każdy, modernizację TG-8 o mocy 25 MWe, zabudowę instalacji do odsiarczania i odazotowania kotła nr 10
PL-$-0271Synthos DworySynthos DworyELEKTROCIEPŁOWNIA PRZEMYSŁOWA OŚWIĘCIMTak2020A/BWariant nr 2 projektu obejmuje budowę 4 turbin gazowych o mocy 100 MWe każda z kotłami odzysknicowymi, zabudowę 2 turbogeneratorów o mocy 25 MWe każdy, modernizację TG-8 o mocy 20 MWe, zabudowę instalacji do odsiarczania i odazotowania kotła nr 9
PL-$-0272ZAKZAKELEKTROCIEPŁOWNIA Z.A. KĘDZIERZYNTak2017BModernizacja ec węglowej
PL-$-0273ZAKZAKELEKTROCIEPŁOWNIA Z.A. KĘDZIERZYNTak2017A/DNowe jednostki na gaz
PL-$-0275ZAPZAPELEKTROCIEPŁOWNIA Z.A. PUŁAWYTak2013BTurbogenerator VPT-30 nr 2
PL-$-0276ZAPZAPELEKTROCIEPŁOWNIA Z.A. PUŁAWYTak2013BKocioł OP-215 nr 1
PL-$-0277ZAPZAPELEKTROCIEPŁOWNIA Z.A. PUŁAWYTak2015BTurbogenerator VPT-30 nr 1
PL-$-0278ZAPZAPELEKTROCIEPŁOWNIA Z.A. PUŁAWYTak2016BKocioł OP-215 nr 2
PL-$-0279ZATZATELEKTROCIEPŁOWNIA Z.A. TARNÓW-MOŚCICETak2016BBudowa nowej turbiny niskopreżnej 20 MW, współpracującej z turbinami przeciwprężnymi 102 MW, wzrost sprawności układu skojarzonego
PL-$-0280POLICEPOLICEELEKTROCIEPŁOWNIA 1 - POLICETak2014AZmiana technologii, produkcja koksu
PL-$-0281POLICEPOLICEELEKTROCIEPŁOWNIA 2 - POLICETak2016A/DNowy blok gazowo-parowy
PL-$-0282STEICOSTEICOELETROCIEPŁOWNIA STEICOTak2016BBudowa turbiny 8 MW, modernizacja kotłów i instalacja biomasy
PL-$-0283LOTOSENERGOBALTICELEKTROCIEPŁOWNIA WŁADYSŁAWOWOTak2014ERozbudowa sieci gazowej dla eksploatacji nowych złóż
PL-$-0284LOTOSLOTOSELEKTROCIEPŁOWNIA LOTOS - GDAŃSKTak2013BModernizacja kotłów, zastąpienie oleju gazem ziemnym
PL-$-0285Pfeifer & Langen PolskaPfeifer & Langen PolskaELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA GOSTYŃTak2012BModernizacja kotłów - sprawność wyższa o 2-3%
PL-$-0286Pfeifer & Langen PolskaPfeifer & Langen PolskaELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA MIEJSKA GÓRKATak2012BModernizacja kotłów - sprawność wyższa o 2-3%
PL-$-0287Pfeifer & Langen PolskaPfeifer & Langen PolskaELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA ŚRODA WIELKOPOLSKATak2012BModernizacja kotłów - sprawność wyższa o 2-3%
PL-$-0288SudzuckerSudzuckerELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA RopczyceTak2015BModernizacja kotłów - sprawność wyższa o 3,5%
PL-$-0289SudzuckerSudzuckerELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA StrzelinTak2015BModernizacja kotłów - sprawność wyższa o 3%
PL-$-0290SudzuckerSudzuckerELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA StrzyżówTak2016BModernizacja kotłów - sprawność wyższa o 3,5%
PL-$-0291SudzuckerSudzuckerELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA CIĘŻKOWICETak2015BModernizacja kotłów - sprawność wyższa o 6%
PL-$-0292SudzuckerSudzuckerELEKTROCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA ŚwidnicaTak2015BModernizacja kotłów - sprawność wyższa o 5,5%
PL-$-0293AMPAMPELEKTROCIEPŁOWNIA ZDZIESZOWICETak2013BWymiana turbiny z 10 MW na 32 MW
PL-$-0294AMPAMPELEKTROCIEPŁOWNIA ARCELORMITTAL - KRAKÓWTak2012BModernizacja kotła K-8, wprowadzenie współspalania gazu wielkopiecowego i koksowniczego
PL-$-0295AMPAMPELEKTROCIEPŁOWNIA ARCELORMITTAL - SOSNOWIECTak2014DW1 - zastąpienie węgla gazem ziemnym
PL-$-0296AMPAMPELEKTROCIEPŁOWNIA ARCELORMITTAL - SOSNOWIECTak2015BW2 - modernizacja kotłów węglowych
PL-$-0297AMPAMPELEKTROCIEPŁOWNIA ARCELORMITTAL - SOSNOWIECTak2013BBudowa dodatkowego wymiennika ciepła na spalinach
PL-$-0298OPEC GrudziądzOPEC GrudziądzELEKTROCIEPŁOWNIA GRUDZIĄDZTak2012A/DBudowa nowego kotła na biomasę
PL-$-0299OPEC GrudziądzOPEC GrudziądzELEKTROCIEPŁOWNIA GRUDZIĄDZTak2012ABudowa nowej turbiny
PL-$-0300Pfeifer & Langen PolskaPfeifer & Langen GlinojeckCIEPŁOWNIA - CUKROWNIA ZYGMUNTOWOTak2012BModernizacja kotłów - sprawność wyższa o 2-3% (dodane podgrzewacze wody i powietrza)
PL-$-0301EC MarcelEC MarcelELEKTROCIEPŁOWNIA MARCELTak2018BModernizacja turbogeneratora TG1 i TG2
PL-$-0302EC UrsusEC UrsusELEKTROCIEPŁOWNIA URSUSTak2016BWymiana turbiny 6 MW na 10 MW
PL-$-0303PEC w ŚremiePEC w ŚremieElektrociepłownia ŚremTak2015BModernizacja kotłów (w tym odpylanie)
PL-$-0304MPEC w TarnowieMPEC w TarnowieELEKTROCIEPŁOWNIA PIASKÓWKA - TARNÓWTak2016DSpalarnia śmieci
PL-$-0305MPEC w TarnowieMPEC w TarnowieELEKTROCIEPŁOWNIA PIASKÓWKA - TARNÓWTak2012BRozbudowa EC o 10 MW - gaz
PL-$-0306Koksownia

Przyjaźń

Koksownia PrzyjaźńELEKTROCIEPŁOWNIA PRZYJAŹŃTak2012BRozbudowa EC o 65 MW na gaz koksowniczy
PL-$-0307KGHMKGHM Polska MiedźEc PolkowiceTak2013A/DNowy blok gazowo-parowy
PL-$-0308KGHMKGHM Polska MiedźEc GŁOGÓWTak2013A/DNowy blok gazowo-parowy
PL-$-0309Grupa ECOECO JELENIA GÓRAELEKTROCIEPŁOWNIA MIASTO JELENIA GÓRATak2012BModernizacja EC Miasto i przeniesienie mocy
PL-$-0310Grupa ECOECOKotłownia w KętachTak2014A/DUkład kogeneracyjny - silnik gazowy
PL-$-0311PSEPSE OperatorSieci elektroenergetyczneTak2014BRozbudowa SE Stalowa Wola o rozdzielnię 220 kV
PL-$-0312PSEPSE OperatorSieci elektroenergetyczneTak2013AMontaż TR 220/110 kV 275 MVA w SE Stalowa Wola (etap III)
PL-$-0313PSEPSE OperatorSieci elektroenergetyczneTak2013AMontaż TR 220/110 kV 275 MVA w SE Stalowa Wola (etap III)
PL-$-0314PSEPSE OperatorSieci elektroenergetyczneTak2014BRozbudowa rozdzielni 220 kV w SE Włocławek Azoty
PL-$-0315PSEPSE OperatorSieci elektroenergetyczneTak2017BRozbudowa rozdzielni 400 kV w SE Dobrzeń
PL-$-0316PSEPSE OperatorSieci elektroenergetyczneTak2016AMontaż TR 400/110 kV 330 MVA w SE Dobrzeń
PL-$-0317PSEPSE OperatorSieci elektroenergetyczneTak2016AMontaż TR 400/110 kV 330 MVA w SE Dobrzeń
PL-$-0318PSEPSE OperatorSieci elektroenergetyczneTak2016BRozbudowa SE Ostrołęka o rozdzielnie 400 i 110 kV wraz z modernizacją rozdz 220 kV zakres związany z przyłączeniem
PL-$-0319PSEPSE OperatorSieci elektroenergetyczneTak2016BRozbudowa SE 400/220/110 kV Kozienice w związku z przyłączeniem bloku nr 11 Elektrowni Kozienice
PL-$-0320PSEPSE OperatorSieci elektroenergetyczneTak2014BRozbudowa SE Skawina o rozdzielnię 400 kV i 110 kV
PL-$-0321PSEPSE OperatorSieci elektroenergetyczneTak2014AMontaż TR 400/110 kV 450 MVA w SE Skawina
PL-$-0322Gaz-SystemPolskie LNGTerminal LNGTak2020ETerminal regazyfikacyjny gazu skroplonego LNG w Świnoujściu
PL-$-0323Gaz-SystemGaz-SystemSieci elektroenergetyczneTak2012ETłocznia Goleniów
PL-$-0324Gaz-SystemGaz-SystemSieci elektroenergetyczneTak2018ETłocznia Jeleniów II
PL-$-0325Gaz-SystemGaz-SystemSieci elektroenergetyczneTak2012ERozbudowa Tłoczni Jarosław
PL-$-0326Gaz-SystemGaz-SystemSieci elektroenergetyczneTak2015ERozbudowa Tłoczni Rembelszczyzna
PL-$-0327Gaz-SystemGaz-SystemSieci elektroenergetyczneTak2015ETłocznia Odolanów
PL-$-0328PGEPGE DystrybucjaSieci elektroenergetyczneTak2020ABudowa nowych powiązań sieci 110 kV
PL-$-0329PGEPGE DystrybucjaSieci elektroenergetyczneTak2020BModernizacja istniejących powiązań sieci 110 kV
PL-$-0330PGEPGE DystrybucjaSieci elektroenergetyczneTak2020ABudowa nowych sieci SN i nn
PL-$-0331PGEPGE DystrybucjaSieci elektroenergetyczneTak2020BModernizacja istniejących sieci SN i nn
PL-$-0332PGEPGE DystrybucjaSieci elektroenergetyczneTak2020ABudowa nowych stacji 110/SN kV
PL-$-0333PGEPGE DystrybucjaSieci elektroenergetyczneTak2020BModernizacja istniejących stacji 110/SN
PL-$-0334PGEPGE DystrybucjaSieci elektroenergetyczneTak2020CInteligentna sieć: telemechanika, rozłączniki sterowane radiowo, zdalny pomiar, gis
PL-$-0335PGEPGE DystrybucjaSieci elektroenergetyczneTak2020BWymiana transformatorów na niskostratne
PL-$-0336EC GorliceEC GorliceELEKTROCIEPŁOWNIA GORLICETAK2013DZmiana paliwa na odpady komunalne
PL-$-0337PSEPSE OperatorSieci elektroenergetyczneTak2012ABudowa linii 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów
PL-$-0338PSEPSE OperatorSieci elektroenergetyczneTak2012ABudowa linii 400 kV Narew - Łomża - Ostrołęka
PL-$-0339PSEPSE OperatorSieci elektroenergetyczneTak2012ABudowa linii 400 kV Kromolice-Pątnów
PL-$-0340DALKIADALKIA ŁódźSystem ciepłowniczy Dalkia Łódź S.A.Tak2015BModernizacja pomp wody zasilającej w EC-3
PL-$-0341DALKIADALKIA ŁódźSystem ciepłowniczy Dalkia Łódź S.A.Tak2014BOptymalizacja procesu wytwarzania bloku nr 3 (EC3)
PL-$-0342DALKIADALKIA ŁódźSystem ciepłowniczy Dalkia Łódź S.A.Tak2016BOptymalizacja procesów wytwarzania dla bloku nr 4
PL-$-0343DALKIADALKIA ŁódźSystem ciepłowniczy Dalkia Łódź S.A.Tak2014BOptymalizacja procesów wytwarzania dla bloku nr 1
PL-$-0344DALKIADALKIA ŁódźSystem ciepłowniczy Dalkia Łódź S.A.Tak2013BOptymalizacja procesów wytwarzania dla bloku nr 3 (EC4)
PL-$-0345PEPMercury EnergiaELEKTROWNIA MERCURY ENERGIATak2017BBudowa kotła gazowego
PL-$-0346PEPMercury EnergiaELEKTROWNIA MERCURY ENERGIATak2017BZabudowa turbiny parowej z generatorem
PL-$-0347PEPMercury EnergiaELEKTROWNIA MERCURY ENERGIATak2017BModernizacja tłoczni gazu
PL-$-0348PGEPGE GiEKELEKTROWNIA LUBLINTak2020ABudowa nowych bloków 2x800MW -WK
PL-$-0349CARBO-ENERGIACARBO-ENERGIAELEKTROCIEPŁOWNIA MIKOŁAJTak2016AZakup kolejnych turbozespołów (6 MW; 1,2 MW; 0,9 MW; 2,5 MW)
PL-$-0350CARBO-ENERGIACARBO-ENERGIAELEKTROCIEPŁOWNIA MIKOŁAJTak2013BModernizacja kotła parowego (nowe palenisko)
PL-$-0351CARBO-ENERGIACARBO-ENERGIAELEKTROCIEPŁOWNIA MIKOŁAJTak2016A/DBudowa kotła parowego na biomasę
PL-$-0353EC PrudnikEC PrudnikELEKTROCIEPŁOWNIA FROTEXTak2012BWymiana turbozespołu
PL-$-0354EC PrudnikEC PrudnikELEKTROCIEPŁOWNIA FROTEXTak2012BModernizacja wraz z przystosowaniem do spalania biomasy
PL-$-0355EC PrudnikEC PrudnikELEKTROCIEPŁOWNIA FROTEXTak2015A/DBudowa kotła parowego na biomasę
PL-$-0356ENEAEC BiałystokELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOKTak2013BBudowa układu odzysku ciepła nr 5
PL-$-0357ENEAEC BiałystokELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOKTak2015BBudowa układu odzysku ciepła nr 6
PL-$-0358GDFGDF SUEZ Energia PolskaELEKTROWNIA POŁANIECTak2017A/DBudowa turbiny gazowej przy bloku 2
PL-$-0359GDFGDF SUEZ Energia PolskaELEKTROWNIA POŁANIECTak2016BModernizacja turbiny, generatora i transformatora w bloku 2
PL-$-0360GDFGDF SUEZ Energia PolskaELEKTROWNIA POŁANIECTak2016BModernizacja turbiny, generatora i transformatora w bloku 3
PL-$-0361GDFGDF SUEZ Energia PolskaELEKTROWNIA POŁANIECTak2016BModernizacja turbiny, generatora i transformatora w bloku 4
PL-$-0362GDFGDF SUEZ Energia PolskaELEKTROWNIA POŁANIECTak2016BModernizacja turbiny, generatora i transformatora w bloku 5
PL-$-0363GDFGDF SUEZ Energia PolskaELEKTROWNIA POŁANIECTak2016BModernizacja turbiny, generatora i transformatora w bloku 6
PL-$-0364GDFGDF SUEZ Energia PolskaELEKTROWNIA POŁANIECTak2016BModernizacja turbiny, generatora i transformatora w bloku 7
PL-$-0365PGEPGE GiEKElektrociepłownia KielceTak2013BRozbudowa o turbinę parową i wymiennik ciepłowniczy współpracujących z posiadanym kotłem OS20 parowym opalanym biomasą
PL-$-0366PGEPGE GiEKElektrociepłownia KielceTak2018BBudowa bloku gazowo-parowego ok. 100 MW
PL-$-0367AMPAMPELEKTROCIEPŁOWNIA ARCELORMITTAL - KRAKÓWTak2018BBudowa 2 bloków opalanych węglem energetycznym o mocy 100 MW z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury
PL-$-0368AMPAMPELEKTROCIEPŁOWNIA ARCELORMITTAL - KRAKÓWTak2018BBudowa gazowego bloku energetycznego opalanego gazem wielkopiecowym oraz ziemnym o całkowitej mocy elektrycznej 55 MW
PL-$-0369ENEAENEA OperatorSieć elektroenergetycznaTak2015BBudowa nowych linii i stacji na potrzeby przyłączania wytwórców
PL-$-0370ENEAENEA OperatorSieć elektroenergetycznaTak2015BModernizacja i odtworzenie linii elektroenergetycznych
PL-$-0371ENEAENEA OperatorSieć elektroenergetycznaTak2015BModernizacja i odtworzenie transformatorów
PL-$-0372ENEAENEA OperatorSieć elektroenergetycznaTak2015BModernizacja i odtworzenie stacji elektroenergetycznych
PL-$-0373Kompania WęglowaKompania Węglowa OZECELEKTROCIEPŁOWNIA CHWAŁOWICETak2016BModernizacja części parowej EC Chwałowice wraz z przebudową turbiny
PL-$-0374Kompania WęglowaKompania Węglowa OZECElektrociepłownia JankowiceTak2015BModernizacja części parowej EC Jankowice wraz z przebudową turbiny i zabudową gazowego układu kogeneracyjnego
PL-$-0375PEC Geotermia PodhalańskaPEC Geotermia PodhalańskaCiepłownia ZakopaneTak2010BModernizacja silników gazowych
PL-$-0376PEC Geotermia PodhalańskaPEC Geotermia PodhalańskaCiepłownia ZakopaneTak2014BBudowa sieci cieplnych oraz przyłączy
PL-$-0377Energetyka

Łęczyńska

Energetyka ŁęczyńskaCIEPŁOWNIA BOGDANKATak2016ABudowa nowej jednostki wytwórczej (77 MW)
PL-$-0378CEZEL SkawinaELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SKAWINATak2016A/DBudowa elektrociepłowni o mocy 100-200 MW
1) Typ inwestycji zgodny z załącznikiem V komunikatu Komisji (2011/C 99/03) "Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE".
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).