§ 1. - Krajowe normy ubytków naturalnych niektórych przetworów mleczarskich podczas przechowywania.

Monitor Polski

M.P.1987.10.94

Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 1987 r.
§  1.
1.
Ustala się krajowe normy ubytków naturalnych następujących przetworów mleczarskich:
1)
serów (podpuszczkowych dojrzewających twardych i półtwardych w powłokach z parafiny lub tworzyw sztucznych i innych powłokach oraz bryndzy) podczas przechowywania w magazynach z wyposażeniem technicznym i w magazynach bez takiego wyposażenia, określone w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia,
2)
masła świeżego i topionego w blokach podczas przechowywania w magazynach z wyposażeniem technicznym, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2.
Za magazyny z wyposażeniem technicznym uważa się magazyny, w których istnieje możliwość utrzymywania temperatury w granicach od 4 do 7°C oraz wilgotności powietrza na poziomie od 90% do 92% w przypadku przechowywania serów oraz temperatury poniżej 0°C w przypadku przechowywania masła.
3.
Za magazyny bez wyposażenia technicznego uważa się magazyny, w których istnieje możliwość otrzymywania temperatury od 7 do 10°C i nie ma możliwości regulowania wilgotności powietrza.