Monitor Polski

M.P.2018.668

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.
Artykuł  3

SKŁADANIE WNIOSKÓW O WYDANIE WIZY

Obywatele Państw-Stron mogą składać wnioski o wydanie wizy do udziału w Programie w Ambasadzie lub Konsulatach drugiego państwa, znajdujących się na terytorium ich państwa.