§ 7. - Kontyngentowanie wody dostarczanej przez niektóre komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji na rzecz jednostek gospodarczych.

Monitor Polski

M.P.1963.48.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1964 r.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.