Art. 9. - Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
Artykuł  9

DOSTARCZANIE INFORMACJI

Władza lotnicza każdej Umawiającej się Strony będzie dostarczała władzy lotniczej drugiej Umawiającej się Strony, na żądanie tej drugiej, informacje dotyczące przewozów wykonanych na uzgodnionych liniach przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze pierwszej Umawiającej się Strony.

Takie informacje będą zawierać dane statystyczne i wszelkie inne dane potrzebne do ustalenia wielkości przewozów wykonywanych przez te przedsiębiorstwa na uzgodnionych liniach.