Art. 8. - Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
Artykuł  8

ROZKŁAD LOTÓW

1. 
Wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze każdej Umawiającej się Strony będzie przedstawiać do zatwierdzenia władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony z wyprzedzeniem sześćdziesięciu (60) dni rozkłady swoich planowanych lotów, określające częstotliwość, typy statków powietrznych, konfigurację i ilość miejsc pasażerskich oddanych do dyspozycji publiczności.
2. 
Jeżeli wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze zamierza wykonywać loty uzupełniające lub dodatkowe, oprócz lotów przewidzianych w zatwierdzonych rozkładach, powinno ono uzyskać wcześniej zgodę władzy lotniczej zainteresowanej Umawiającej się Strony.
3. 
Wszystkie późniejsze zmiany zatwierdzonych rozkładów, wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego powinny być przedłożone do zatwierdzenia władzy lotniczej drugiej Umawiającej się Strony.