Art. 6. - Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
Artykuł  6

ZASADY REGULUJĄCE EKSPLOATACJĘ UZGODNIONYCH LINII

1. 
Wyznaczonym przedsiębiorstwom lotniczym obydwu Umawiających się Stron zapewnione będzie słuszne i sprawiedliwe traktowanie tak, ażeby mogły korzystać z jednakowych możliwości przy eksploatacji uzgodnionych linii. Każda Umawiająca się Strona podejmie wszelkie właściwe działania w zakresie swojej kompetencji ażeby wyeliminować jakiekolwiek formy dyskryminacji lub nieuczciwe praktyki konkurencyjne wpływające niekorzystnie na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony.
2. 
Przy eksploatacji uzgodnionych linii oraz ustalaniu całkowitej zdolności przewozowej na każdej z określonych tras należy brać pod uwagę aktualne i rozsądnie przewidywane zapotrzebowanie na przewozy.