Art. 19. - Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
Artykuł  19

REJESTRACJA UMOWY I ZMIAN

Niniejsza Umowa i każde jej późniejsze zmiany będą zarejestrowane przez Umawiające się Strony w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.