Art. 14. - Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
Artykuł  14

UZNAWANIE ŚWIADECTW I LICENCJI

1. 
Świadectwa zdatności do lotu, świadectwa uzdolnienia i licencje wydane lub potwierdzone przez jedną Umawiającą się Stronę i nadal pozostające w mocy, będą uznane za ważne przez drugą Umawiającą się Stronę w celu eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach, pod warunkiem, że zawsze takie świadectwa lub licencje będą wydane lub potwierdzone zgodnie z wymaganiami ustanowionymi według Konwencji.
2. 
Jednakże każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie prawo odmowy uznania za ważne, w odniesieniu do lotów nad jej własnym terytorium, świadectw uzdolnienia i licencji wydanych jej własnym obywatelom przez drugą Umawiającą się Stronę.