Art. 13. - Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
Artykuł  13

STOSOWANIE USTAW, PRZEPISÓW I PROCEDURY

1. 
Ustawy, przepisy i procedury każdej Umawiającej się Strony odnoszące się do dopuszczenia na jej terytorium lub opuszczenia jej terytorium przez statki powietrzne używane w międzynarodowej służbie powietrznej, albo do eksploatacji i żeglugi takich statków powietrznych, będą przestrzegane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony przy wlocie na to terytorium, w czasie przebywania na nim i wylocie z niego.
2. 
Ustawy, przepisy i procedury każdej Umawiającej się Strony, odnoszące się do imigracji, paszportów lub innych dopuszczonych dokumentów podróży, wjazdu, odprawy, cła i wymagań sanitarnych, będą miały zastosowanie wobec załogi, pasażerów, ładunku i poczty, przewożonych przez statki powietrzne przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez drugą Umawiającą się Stronę przy wejściu na terytorium tej Umawiającej się Strony, przebywania na nim i wyjścia z niego.
3. 
Pasażerowie, bagaż i ładunek w tranzycie bezpośrednim przez terytorium którejkolwiek Umawiającej się Strony i nie opuszczający obszaru portu lotniczego wyznaczonego w tym celu, będą poddawani uproszczonej kontroli, z wyjątkiem kontroli pod względem środków ochrony przeciwko aktom przemocy i piractwa powietrznego.

Bagaż i ładunek w tranzycie bezpośrednim będą zwolnione z opłat celnych i innych podobnych obciążeń.

4. 
Opłaty i obciążenia stosowane na terytorium którejkolwiek Umawiającej się Strony wobec operacji przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony, związane z eksploatacją portów lotniczych i innych urządzeń lotniczych na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony, nie będą wyższe niż stosowane wobec innego przedsiębiorstwa lotniczego wykonującego podobne operacje.
5. 
Żadna z Umawiających się Stron nie będzie preferować innego przedsiębiorstwa lotniczego w stosunku do wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony przy stosowaniu przepisów dotyczących cła, imigracji, kwarantanny i tym podobnych albo w zakresie korzystania z portów lotniczych, korytarzy lotniczych i służb ruchu lotniczego oraz związanych z tym udogodnień, będących pod jej kontrolą.