Art. 11. - Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
Artykuł  11

PODWÓJNE OPODATKOWANIE

1. 
Wpływy i zyski z eksploatacji statków powietrznych w ruchu międzynarodowym będą opodatkowane tylko w Państwie, w którym znajduje się faktyczny zarząd przedsiębiorstwa.
2. 
Statki powietrzne i inna własność ruchoma niezbędna do ich eksploatacji będą w podobny sposób zwolnione z jakichkolwiek form opodatkowania kapitałowego.
3. 
Postanowienia ustępu 1 niniejszego Artykułu będą również stosowane do wpływów i zysków z udziału w poolu, wspólnym przedsięwzięciu lub międzynarodowej agencji eksploatacyjnej.