Komitety wyborcze utworzone w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 75, zarządzonymi na dzień 8 lutego 2015 r.

Monitor Polski

M.P.2015.38

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2015 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 29 grudnia 2014 r.
o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 75, zarządzonymi na dzień 8 lutego 2015 r.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 207 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) informuje, że w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 75, zarządzonymi na dzień 8 lutego 2015 r. przyjęła zawiadomienia:
1)
partii politycznych:

Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze samodzielnego zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

-
skrót nazwy: KW Platforma Obywatelska RP;
-
pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jacek Maurycy Kruk;
-
pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Łukasz Pawełek;
-
siedziba Komitetu: 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12A;

Polskiego Stronnictwa Ludowego

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze samodzielnego zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

-
skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL;
-
pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mariusz Władysław Miętus;
-
pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Elżbieta Kurowska;
-
siedziba Komitetu: 00-539 Warszawa, ul. Piękna 3A/7;

Prawa i Sprawiedliwości

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze samodzielnego zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

-
skrót nazwy: KW Prawo i Sprawiedliwość;
-
pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Grzegorz Witkowski;
-
pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Teresa Schubert;
-
siedziba Komitetu: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86;
2)
wyborców:

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Korwin-Mikke - Andrzej Sielańczyk;

-
skrót nazwy: KWW Janusz Korwin-Mikke - Andrzej Sielańczyk;
-
pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Beata Anna Banasiewicz;
-
pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zbigniew Andrzej Sielańczyk;
-
siedziba Komitetu: 40-069 Katowice, ul. Adamskiego 5 m. 4;

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Wyborców ze Śląska - Nie z Partii;

-
skrót nazwy: KWW ze Śląska - Nie z Partii;
-
pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Paula Karolina Zawadzka;
-
pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Krzysztof Święch;
-
siedziba Komitetu: 43-143 Lędziny, ul. Grunwaldzka 53.