Monitor Polski

M.P.2018.868

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 września 2018 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 406 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), informuje, że w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. przyjęła zawiadomienia:
1) 1  partii politycznych:

II Rzeczpospolita Polska

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY II RZECZPOSPOLITA POLSKA,

- skrót nazwy: KW II RP,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Jan Zbigniew Potocki,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Dorota Anna Stokwisz,
- siedziba Komitetu: al. Jana Pawła II 23/206, 00-854 Warszawa;

Kongres Nowej Prawicy

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY KONGRES NOWEJ PRAWICY,

- skrót nazwy: KW NOWA PRAWICA,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Leszek Samborski,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Janusz Leszek Żurek,
- siedziba Komitetu: ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa;

Liga Samorządowa Pierwsza

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY LIGA SAMORZĄDOWA PIERWSZA,

- skrót nazwy: KW LIGA SAMORZĄDOWA PIERWSZA,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Janusz Marian Kroll,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Piotr Kubala,
- siedziba Komitetu: ul. Tkacka 3, 43-200 Pszczyna;

Partia Razem

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM,

- skrót nazwy: KW RAZEM,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Marcelina Monika Zawisza,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Marek Matczak,
- siedziba Komitetu: ul. Łowicka 25/P4, 02-502 Warszawa;

Partia Zieloni

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI,

- skrót nazwy: KW PARTIA ZIELONI,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Małgorzata Elżbieta Tracz,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Mariusz Jerzy Rusinek,
- siedziba Komitetu: ul. Marszałkowska 53/46, 00-676 Warszawa;

Polska Patriotyczna

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY POLSKA PATRIOTYCZNA,

- skrót nazwy: KW POLSKA PATRIOTYCZNA,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Paweł Ziemiński,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Dorota Wierucka,
- siedziba Komitetu: ul. Kosynierów Gdyńskich 18, 93-357 Łódź;

Polskie Stronnictwo Ludowe

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE,

- skrót nazwy: KOMITET WYBORCZY PSL,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Mariusz Władysław Miętus,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Kamila Katarzyna Kurlej,
- siedziba Komitetu: ul. Piękna 3A, 00-539 Warszawa;

Porozumienie Jarosława Gowina

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE JAROSŁAWA GOWINA,

- skrót nazwy: KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Paulina Lucyna Hoinca,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Adrian Ireneusz Kutnik,
- siedziba Komitetu: ul. Wilcza 23/29, 00-544 Warszawa;

Prawica Rzeczypospolitej

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ,

- skrót nazwy: KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Lech Marek Łuczyński,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Łukasz Russa,
- siedziba Komitetu: ul. M. Kolbego 14/17, 02-781 Warszawa;

Prawo i Sprawiedliwość

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,

- skrót nazwy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Krzysztof Sobolewski,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Teresa Schubert,
- siedziba Komitetu: ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa;

Ruch Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP,

- skrót nazwy: KW RUCH NARODOWY RP,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Witold Sławomir Tumanowicz,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Michał Jan Wawer,
- siedziba Komitetu: ul. Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa;

"Samoobrona"

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA,

- skrót nazwy: KW SAMOOBRONA,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Lech Stefan Kuropatwiński,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Monika Karolina Duszyńska,
- siedziba Komitetu: Al. Jerozolimskie 11/19 m. 14, 00-508 Warszawa;

Solidarna Polska

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY SOLIDARNA POLSKA,

- skrót nazwy: KW SOLIDARNA POLSKA,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Dariusz Andrzej Banasik,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Janusz Nawrot,
- siedziba Komitetu: ul. Warszawska 29/3A, 25-518 Kielce;

Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO "OJCOWIZNA" RP,

- skrót nazwy: KW OJCOWIZNA RP,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Wieńczysław Jacek Nowacki,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Mirosława Cecylia Nowak,
- siedziba Komitetu: Piłsudskiego 8/10, 35-074 Rzeszów;

Stronnictwo Pracy

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA PRACY,

- skrót nazwy: KW STRONNICTWA PRACY,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Zbigniew Antoni Wrzesiński,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Stanisław Romańczuk,
- siedziba Komitetu: ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa;

Śląska Partia Regionalna

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY ŚLĄSKIEJ PARTII REGIONALNEJ,

- skrót nazwy: KW ŚPR,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Marek Józef Nowara,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Rafał Adrian Adamus,
- siedziba Komitetu: ul. Mariacka 37/3A, 40-014 Katowice;

Ślonzoki Razem

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY ŚLONZOKI RAZEM,

- skrót nazwy: KW ŚLONZOKI RAZEM,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Andrzej Romuald Roczniok,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Witold Kazimierz Berus
- siedziba Komitetu: ul. Bohaterów o Wolność i Demokrację 46, 41-506 Chorzów;

Unia Europejskich Demokratów

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY UNII EUROPEJSKICH DEMOKRATÓW,

- skrót nazwy: KOMITET WYBORCZY UNII EUROPEJSKICH DEMOKRATÓW,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Zdzisław Czesław Litwińczuk,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Henryk Franciszek Łazarski,
- siedziba Komitetu: ul. Mazowiecka 2/4, 00-581 Warszawa;

Wolni i Solidarni

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI,

- skrót nazwy: KW WOLNI I SOLIDARNI,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Grzegorz Krzysztof Krzeszowski,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Sylwia Anna Sadecka,
- siedziba Komitetu: ul. Wiejska 2, 00-489 Warszawa;

Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN,

- skrót nazwy: KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Piotr Witold Szymanowicz,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Paweł Mariusz Kot,
- siedziba Komitetu: Woryty 79G, 11-036 Gietrzwałd;

Związek Słowiański

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO,

- skrót nazwy: KW ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Włodzimierz Rynkowski,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Agnieszka Rynkowska,
- siedziba Komitetu: ul. Jaworzyńska 8/10, 00-634 Warszawa;
2) koalicji partii politycznych:

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA,

- skrót nazwy: KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Grzegorz Wojtowicz,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Łukasz Pawełek,
- partie polityczne tworzące koalicję: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej, Nowoczesna,
- siedziba Komitetu: ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa;

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM

- skrót nazwy: KKW SLD LEWICA RAZEM,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Andrzej Jan Szejna,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Ewa Popowska,
- partie polityczne tworzące koalicję: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracja Polska, Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, Polska Partia Socjalistyczna, Polska Lewica, Unia Pracy,
- siedziba Komitetu: ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa;
3) organizacji:

Demokracja i Sprawiedliwość

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY DEMOKRACJA I SPRAWIEDLIWOŚĆ,

- skrót nazwy: KW DIS,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Grzegorz Niedźwiecki,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Ewa Maria Śmielak,
- siedziba Komitetu: ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra;

Oburzeni

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY OBURZENI,

- skrót nazwy: KW OBURZENI,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Jan Szymański,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Karolina Stanisława Lempek,
- siedziba Komitetu: ul. Środkowa 8/24, 03-430 Warszawa;
4) wyborców:

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY,

- skrót nazwy: KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Tomasz Dominik Ochocki,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Waldemar Drzemicki,
- siedziba Komitetu: ul. Tysiąclecia 2, 59-300 Lubin;

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA,

- skrót nazwy: KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Romuald Tadeusz Starosielec,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Karol Kulas,
- siedziba Komitetu: ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa;

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

- skrót nazwy: KWW KUKIZ'15,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Zbigniew Oborski,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Aleksandra Anna Ziółkowska,
- siedziba Komitetu: ul. Sienna 57A/17, 00-820 Warszawa;

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE,

- skrót nazwy: KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE,
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Artur Krzysztof Jabłoński,
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Mikołaj Piechota,
- siedziba Komitetu: ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa.
1  Pkt 1 zmieniony przez komunikat z dnia 4 września 2018 r. (M.P.2018.916) zmieniającego nin. komunikat z dniem 26 września 2018 r.