§ 6. - Komitet Sterujący do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu.

Monitor Polski

M.P.2008.86.759

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 2015 r.
§  6.
W celu realizacji zadań Komitetu przewodniczący może:
1)
tworzyć zespoły i grupy robocze;
2)
korzystać z pomocy doradców i ekspertów.