§ 4. - Komitet Sterujący do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu.

Monitor Polski

M.P.2008.86.759

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 2015 r.
§  4.
Za zgodą przewodniczącego, w posiedzeniach Komitetu doraźnie mogą brać udział inne osoby niż wymienione w § 3, z głosem doradczym.