§ 11. - Komitet Sterujący do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu.

Monitor Polski

M.P.2008.86.759

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 2015 r.
§  11.
Obsługę prac Komitetu zapewnia Ministerstwo Skarbu Państwa.