§ 1. - Komitet Sterujący do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu.

Monitor Polski

M.P.2008.86.759

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 2015 r.
§  1.
1.
Powołuje się Komitet Sterujący do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu, zwany dalej "Komitetem".
2.
Komitet jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.