§ 9. - Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju.

Monitor Polski

M.P.2017.1156

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2020 r.
§  9. 
1. 
Komitet Koordynacyjny może przyjmować dokumenty w trybie obiegowym.
2. 
W przypadku przyjęcia trybu obiegowego zastosowanie mają odpowiednio § 7 ust. 2-5.