§ 8. - Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju.

Monitor Polski

M.P.2017.1156

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2020 r.
§  8. 
W czasie nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący, o którym mowa w § 1 pkt 2.