§ 5. - Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju.

Monitor Polski

M.P.2017.1156

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2020 r.
§  5.  5
 Obsługę Komitetu Koordynacyjnego, w tym prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z pracami Komitetu Koordynacyjnego, zapewnia usytuowany w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego, zwany dalej "Sekretariatem".
5 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 83 z dnia 12 czerwca 2020 r. (M.P.2020.516) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 czerwca 2020 r.