§ 11. - Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju.

Monitor Polski

M.P.2017.1156

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2020 r.
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.