§ 1. - Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju.

Monitor Polski

M.P.2017.1156

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2020 r.
§  1. 
W skład Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju, zwanego dalej "Komitetem Koordynacyjnym", wchodzą:
1) 1
 przewodniczący - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, jako przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;
2) 2
 wiceprzewodniczący - wyznaczony przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiciel w randze sekretarza albo podsekretarza stanu;
3)
wiceprzewodniczący - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi albo wyznaczony przez niego przedstawiciel w randze sekretarza albo podsekretarza stanu;
4)
wiceprzewodniczący - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego przedstawiciel w randze sekretarza albo podsekretarza stanu;
4a) 3
 wiceprzewodniczący - Minister Rozwoju albo wyznaczony przez niego przedstawiciel w randze sekretarza albo podsekretarza stanu;
5) 4
 pozostali członkowie:
a)
Minister Aktywów Państwowych,
b)
Minister Cyfryzacji,
c)
Minister Edukacji Narodowej,
d)
Minister Finansów,
e)
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
f)
Minister Infrastruktury,
g)
Minister Klimatu,
h)
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
i)
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
j)
Minister Obrony Narodowej,
k)
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
l)
Minister Sportu,
m)
Minister Sprawiedliwości,
n)
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
o)
Minister Spraw Zagranicznych,
p)
Minister Środowiska,
q)
Minister do Spraw Unii Europejskiej,
r)
Minister Zdrowia,

albo wyznaczeni przez nich przedstawiciele w randze sekretarza albo podsekretarza stanu,

s)
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego,
t)
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 83 z dnia 12 czerwca 2020 r. (M.P.2020.516) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 czerwca 2020 r.
2 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 83 z dnia 12 czerwca 2020 r. (M.P.2020.516) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 czerwca 2020 r.
3 § 1 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 83 z dnia 12 czerwca 2020 r. (M.P.2020.516) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 czerwca 2020 r.
4 § 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 83 z dnia 12 czerwca 2020 r. (M.P.2020.516) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 czerwca 2020 r.