Art. 11. - Kolumbia-Polska. Porozumienie o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego. Bruksela.2018.07.16.

Monitor Polski

M.P.2019.18

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.
Artykuł  11

Zmiany

Zmiany niniejszego Porozumienia mogą być dokonywane przez Strony za obopólną zgodą w drodze wymiany not dyplomatycznych. Zmiany wchodzą w życie zgodnie z artykułem 12 niniejszego Porozumienia.