§ 6. - Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

Monitor Polski

M.P.1983.9.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1984 r.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r.