§ 1. - Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

Monitor Polski

M.P.1983.9.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1984 r.
§  1.
Ustala się klasyfikację dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.