Art. 13. - Kenia-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Nairobia.2015.09.22.

Monitor Polski

M.P.2015.1105

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 września 2015 r.
Artykuł  13

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą być wprowadzone w formie pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich podpisania.