§ 5. - Jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka.

Monitor Polski

M.P.1978.15.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1978 r.
§  5. 
Zasiłek wypłaca się z funduszy przeznaczonych na ubezpieczenia społeczne.