§ 3. - Jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka.

Monitor Polski

M.P.1978.15.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1978 r.
§  3. 
1. 
Zasiłek wypłaca się matce lub osobie przez nią upoważnionej.
2. 
W razie śmierci matki nie podjęty zasiłek wypłaca się ojcu dziecka lub innej osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie i utrzymanie.
3. 
Podstawą do wypłacenia zasiłku jest odpis skrócony aktu urodzenia dziecka opatrzony odpowiednią adnotacją Urzędu Stanu Cywilnego.