§ 2. - Jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka.

Monitor Polski

M.P.1978.15.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1978 r.
§  2. 
1. 
Zasiłek przysługuje z tytułu urodzenia dziecka:
1)
które nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie,
2)
którego choćby jedno z rodziców ma obywatelstwo polskie lub stały pobyt w Polsce oraz podlega polskim przepisom o ubezpieczeniu społecznym.
2. 
Zasiłek wypłaca się w wysokości 2.000 zł na każde urodzone dziecko, niezależnie od zasiłku porodowego.