Monitor Polski

M.P.1951.A-104.1514

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI
z dnia 20 września 1951 r.
w sprawie jednolitego cennika hotelowego dla przedsiębiorstwa państwowego Obsługi Ruchu Zagranicznego "Orbis". 1

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 24 września 1947 r. o ustalaniu cen w przedsiębiorstwach prowadzonych przez Państwo lub samorząd (Dz. U. R. P. Nr 61, poz. 337) zarządza się, co następuje:
§  1. 2 W podległych przedsiębiorstwu państwowemu Obsługi Ruchu Zagranicznego "Orbis" hotelach ustala się 3 kategorie cen, w zależności od ich wyposażenia w odpowiednie urządzenia.
§  2. Do poszczególnych kategorii cen zalicza się następujące hotele:
1. 3 Do kategorii I cen zalicza się hotele:

"Bristol" w Warszawie,

"Grand" w Sopocie,

"Grand" w Łodzi,

"Bazar" w Poznaniu,

"Francuski" w Krakowie,

"Orbis" w Gdańsku.

2. 4 Do kategorii II cen zalicza się hotele:

"Orbis" w Giżycku,

"Monopol" we Wrocławiu,

"Orbis" w Szczecinie,

"Pod Orłem" w Bydgoszczy.

3. Do kategorii III cen zalicza się hotele:

"Orbis" w Elblągu,

"Orbis" w Szklarskiej Porębie.

§  3. W miarę wyposażenia hoteli niższej kategorii cen w odpowiednie urządzenia mogą być one zarządzeniem Ministra Kolei przenoszone do wyższej kategorii cen.
§  4. Ustala się jednolite dzienne stawki opłat za korzystanie z usług hoteli następująco:
Lp.Rodzaj pokojuI kategoria cenII kategoria cenIII kategoria cen
11-osobowy pokój bez łazienki35 zł32 zł22 zł
21-osobowy pokój z łazienką43 zł39 zł-
32-osobowy pokój bez łazienki59 zł53 zł30 zł
42-osobowy pokój z łazienką70 zł63 zł-
5Apartament 1-osobowy70 zł63 zł-
6Apartament 2-osobowy117 zł105 zł-
7Łóżko w pokoju zbiorowym20 zł15 zł11 zł
8Dodatkowa pościel20 zł15 zł11 zł
9Kąpiel w łazience wspólnej7 zł4,50 zł4,50 zł
§  5. Ustalone w § 4 stawki dzienne obejmują opłaty zasadnicze i nie zawierają opłat za świadczenia dodatkowe jak: opłaty za rozmowy telefoniczne pozamiejscowe, pranie bielizny i inne, wykonywane przez hotele na specjalne życzenie klienta.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1951 r.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 31 lipca 1952 r. (M.P.52.A-73.1175) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 1952 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 31 lipca 1952 r. (M.P.52.A-73.1175) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 1952 r.
3 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 lipca 1952 r. (M.P.52.A-73.1175) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 1952 r.
4 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 lipca 1952 r. (M.P.52.A-73.1175) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 1952 r.